Prinses Julianalaan 92 A

3062DM Rotterdam

 

06 28 803 875

 

KvK 24 29 44 80

 

Atrium Mediation

 

Onpartijdige Bemiddeling bij Zakelijke Geschillen

Geschillenbeslechting, al dan niet in combinatie met mediation

 

“Wat te doen als we er niet uitkomen?”, is een terechte vraag bij mediation. Ten slotte is mediation geen garantie dat u altijd met een oplossing naar huis gaat.

 

Een van de volgende mogelijkheden biedt dan een ingang om toch tot een resultaat te komen, zonder rechtszaak:

 

1. bindend advies, gevolgd door mediation:

Het geschil wordt eerst in een bindend adviesprocedure beoordeeld. Dit oordeel blijft geheim. Partijen trachten aansluitend in een mediation zelf een oplossing te vinden voor het geschil. Lukt dit niet binnen de afgesproken tijd, dan wordt het bindend advies bekend gemaakt, dat dan bindend is voor partijen. Deze methode staat bekend als arb/med.

 

2. bindend advies als onderdeel van mediation:

Mochten partijen tijdens de mediation tegen een punt aanlopen, waarover partijen stellig van mening verschillen, dan kan voor zo’n punt aan een neutrale derde een oordeel gevraagd worden, dat bij het vervolg van de mediation partijen bindt. Partijen kunnen daarna weer verder.

 

3. verklaring voor recht als onder deel van mediation:

In het kader van de mediation kunnen vragen van juridische aard ook aan de rechter worden voorgelegd. De rechter geeft dan een oordeel over dit aspect, waarna partijen weer verder kunnen.

 

4. deeloplossing via mediation met al dan niet een procedure afspraak over de punten, waarover geen overeenstemming is bereikt. De deeloplossing wordt dan schriftelijk vastgelegd, waarna de partijen hoe verder te handelen ten aanzien van de overgebleven punten.

 

Neem gerust contact met hem op via CONTACT.